Frågor och svar

Vad är avgiften för ledarbarn och funktionärsbarn ?

Avgiften är satt till 0 kr, under förutsättning att barnet är under spårarålder och inte aktivt deltar på programmet. Dessutom måste det finnas en fullt betalande ledare, förälder eller funktionär till barnet.

Varför har jag inte fått svar efter jag gjort min funktionärsanmälan ?

Vi har fått in många anmälningar och har därefter delat upp dessa anmälningar i intresseområden och sedan har respektive programansvarige fått i uppgift att ta kontakt med er som anmält er.

Alla funktionärer som anmält sig i dagsläget har en plats i funktionärsgruppen.