Om arrangemanget

I Ösjönäs i Tiveden har det hållits scoutläger vart fjärde år sedan 1970. Deltagare är scouter från:

Södermanland (D-län), Västmanland (U-län), Värmland (S-län) och Örebro län (T-län) Därav namnet… DUST

Därutöver är inbjudna scouter från andra delar av Sverige inom alla förbund och från ett flertal olika länder där vi har kontaktet s.k. vänkårer.

Det brukar delta ca 1 200 scouter på DUST.

Lägret bygger på spännande story som utspelar sig i Ramunders rike. Läs gärna mer om storyn under legenden.

 

Var ligger Ösjönäs ?
Ösjönäs ligger i Tiveden i norra delen av Västergötland. Större tätorter i närheten är Askersund, Karlsborg och Skövde. För att mer exakt hitta till lägerplatsen vid sjön Trehörningen finns det två alternativ:

1. Följ väg 49 från Askersund mot Karlsborg. Tag till höger c:a 15 km söder om Olshammar vid skylten Ösjönäs 10. Följ sedan våra skyltar DUST-LÄGER till lägerplatsen 2. Åk söderut från Finnerödja mot Tived. Följ sedan våra skyltar från Tiveds kyrka

I närheten av lägerplatsen vid Trehörningen ligger Tivedens nationalpark. Om du vill läsa mer om nationalparken har Naturvårdsverket givit ut en liten folder om Tiveden.

 

Lägrets uppbyggnad
Till lägret finns en lägerkommitté som planerar genomförandet. I lägerkommittén ingår representanter för de olika programområdena.

 

När är lägret?
DUST 2014 startar lördagen den 2 augusti och slutar lördagen den 9 augusti. Det finns även en kortare lägertid för spårarscouter mellan den 6 – 9 augusti.

Förläger – för funkisar – är fr.o.m. onsdagen den 30 juli och efterläger t.o.m. söndag den 10 augusti.

 

Hur kommer jag med på lägret?
Du anmäler dig via din scoutkår. Vidare information kommer till kåren under mars månad och kommer även publiceras här på hemsidan.

 

Information om lägret
Information om DUST 2014 sker i form av lägermeddelanden som publiceras här på hemsidan och endel av informationen väljer kåren själv hur den ska fördela vidare.